Αρχική News Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές μαθητών σε δημόσια νηπιαγωγεία...

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές μαθητών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά για το 2024/25

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) πληροφορεί τους γονείς/κηδεμόνες ότι, οι εγγραφές/μετεγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2024-2025, θα γίνουν όπως και την περσινή σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, για την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών/μετεγγραφών, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ακολουθήσουν τα παρακάτω:

1. χρονος ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 • Οι εγγραφές μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2024-2025 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 15 μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2024.
 • Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν την πιο πάνω χρονική περίοδο.
 • Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου (15-19 Ιανουαρίου 2024). Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους την περίοδο των εγγραφών, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.
 • Μετά τις 19 Ιανουαρίου 2024, όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή στα σχολεία, θα πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (Ε.Γ.Π.). Τα Ε.Γ.Π. θα ενημερώνουν, για τις νέες εγγραφές ή μετεγγραφές, τα σχολεία που επηρεάζονται.
 • Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05, με εξαίρεση το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, που έχει πενθήμερη απογευματινή φοίτηση).  Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κάθε Ε.Ο.Σ. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (15-19 Ιανουαρίου 2024).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1 Μαθητές/Μαθήτριες που κατά την παρούσα σχολική χρονιά φοιτούν:

 • στις τάξεις Α΄ – Ε΄ Δημοτικού
 • στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 1/9/2018 – 31/12/2018)
 • στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και έχουν ημερομηνία γέννησης 1/1/2019 – 31/12/2019.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες μαθητών/ριών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/μετεγγραφών:

 • 15 Ιανουαρίου 2024: Τα σχολεία αποστέλλουν στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών, έντυπο για Δήλωση Εγγραφής. Τα σχολεία που λειτουργούν με Κύκλο Α και Β, αποστέλλουν, επιπρόσθετα, το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 για τα παιδιά της Γ΄ τάξης. 
 • 16-17 Ιανουαρίου 2024: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το έντυπο και το αποστέλλουν, μέσω των παιδιών τους, πίσω στο σχολείο. Τα παιδιά της Γ΄ τάξης (στα σχολεία Κύκλου Α και Β) προσκομίζουν, επίσης, συμπληρωμένο, και το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11.
 • 18 Ιανουαρίου 2024: Τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα που συνέλεξαν για να διαπιστώσουν εάν ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς. Διαφορετικά, γίνεται υπενθύμιση, ώστε το αργότερο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2024, να επιστραφούν όλα τα έντυπα στο σχολείο. Ταυτόχρονα, τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα εγγραφής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προωθείται στους συγκεκριμένους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών τους, το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33.
 • Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2024: Επιστρέφονται στο σχολείο όλες οι Δηλώσεις Εγγραφής, τα έντυπα ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 (για τα παιδιά της Γ΄ τάξης στα σχολεία Κύκλου Α) και τα έντυπα ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 (για τα παιδιά που αιτούνται μετεγγραφής).

2.2 Μαθητές/Μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο

Για τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/ μετεγγραφών:

 • 15-18 Ιανουαρίου 2024: Οι γονείς/κηδεμόνες τοποθετούν σε κλειστό φάκελο, όλα τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα για την εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και την αίτηση για μετεγγραφή (εάν επιθυμούν μετεγγραφή). Στη συνέχεια, ρίχνουν τον κλειστό φάκελο σε ειδικό κιβώτιο που θα τοποθετηθεί στον χώρο του σχολείου.
 • Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχουν και τα απαραίτητα έντυπα για εγγραφή (έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11) και για μετεγγραφή (έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33) για τους γονείς/ κηδεμόνες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται στον συγκεκριμένο χώρο έχοντας συμπληρώσει, εκ των προτέρων, όλα τα απαραίτητα έντυπα απλώς για να ρίξουν στο κιβώτιο τον φάκελο και αποχωρούν.
 • 15-18 Ιανουαρίου 2024: Το σχολείο μελετά όλες τις αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών και επικοινωνεί τηλεφωνικώς με όλους τους γονείς/κηδεμόνες:
  • για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του παιδιού,
  • για να εξασφαλίσει τυχόν πληροφορίες/στοιχεία που δεν έχουν δοθεί/προσκομιστεί και
  • για να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι η αίτησή τους για μετεγγραφή θα προωθηθεί στο οικείο Ε.Γ.Π. και μόλις το σχολείο έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση θα τους ενημερώσει σχετικά.
 • Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2024: Προσκομίζονται στο σχολείο τυχόν στοιχεία/ πιστοποιητικά που δεν είχαν υποβληθεί με την αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.
 • Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 • Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019.
 • Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018.
 • Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2024_25.html.

 • Οι εγγραφές όλων των νέων μαθητών/ριών γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή. 
 • Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, κατά την περίοδο των εγγραφών.
 • Στις περιπτώσεις μαθητών/ριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε Δημοτικό Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α΄-Ε΄, την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή (α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή (β)στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.
 • Για τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία εξασφάλισαν μετεγγραφή για την παρούσα σχολική χρονιά, δεν απαιτείται η εκ νέου διαδικασία της μετεγγραφής, για να εγγραφούν στην Προδημοτική Τάξη.

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διαδικασία των εγγραφών/ μετεγγραφών:

 • Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11
 • Τίτλος εντύπου: «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»
 • Υποβάλλεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά.
 • Μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/entypa.html
 • Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο
 • Υποβάλλεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά.
 • Για μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης.
 • Για μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.
 • Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο εάν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο λειτουργό.
 • Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας
 • Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες που θα εγγράψουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά, θα πρέπει να προσκομίσουν δύο πρόσφατους λογαριασμούς, σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος,που να αποδεικνύουν ότι η οδός της κατοικίας διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου. Σημειώνεται ότι όσοι/ες κατοικούν στον Δήμο Αγλαντζιάς, λόγω του ότι δεν διαθέτουν λογαριασμό σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και τον λογαριασμό ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Σε περιπτώσεις που η κατοικία διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι ενοικιαζόμενη και δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί, επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο.
 • Στις περιπτώσεις που λόγω πρόσφατης μετακόμισης, δεν υπάρχει  λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στους γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς, που απαιτούνται για πιστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής, θα πρέπει να προσκομίσουν:

α)         λογαριασμούς στους οποίους να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και

β)         υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και από πότε διαμένουν με το συγκεκριμένο άτομο.

Η δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί τόσο από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας όσο και από τον/τη συγγενή με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει, τέλος, να πιστοποιηθεί από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο.

 • Κατάσταση εμβολιασμού
 • Κατά την εγγραφή παιδιού σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (παιδιά Α΄ τάξης και οποιασδήποτε άλλης τάξης που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού), οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του.
 • Αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας θα πρέπει να προσκομιστεί ανεξάρτητα εάν έχουν γίνει τα εμβόλια ή όχι, δηλαδή, να προσκομιστεί έστω και άδεια η σχετική Κάρτα/σελίδα.
 • Παρόλο ότι είναι προτιμότερο να προσκομιστεί η Κάρτα Εμβολιασμού του παιδιού, μπορεί να γίνει αποδεκτή και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από μέρους του/της Παιδίατρου του παιδιού.
 • Βεβαίωση Φοίτησης για εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου
 • Κατά την εγγραφή μαθητών/ριών στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση «Βεβαίωσης φοίτησης» σε Δημόσιο/Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.
 • Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων θα εκδώσουν πριν από την έναρξη των εγγραφών του Ιανουαρίου, τη σχετική βεβαίωση (έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 29).
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που φοιτούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση αυτή από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί τους.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγγεγραμμένο στο Υ.Π.Α.Ν. Νηπιαγωγείο, θα πρέπει:

(α)   οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν άμεσα να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Υ.Π.Α.Ν. και

(β)   να εγγραφεί προσωρινά ο/η μαθητής/μαθήτρια στην Α΄ τάξη, μέχρι οι γονείς/ κηδεμόνες να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους σε εγγεγραμμένο Νηπιαγωγείο.

 • Οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων Κοινοτικών/Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.:

http://www.moec.gov.cy/dde/katalogoi_sxoleion.html.

 • Σημειώνεται ότι, κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, τον Σεπτέμβριο του 2024, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη από Δημόσιο/Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο (όχι Παιδοκομικό Σταθμό).
 • Βεβαίωση Φοίτησης (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με ημερομηνία γέννησης 1/9/2018 – 31/12/2018) που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο στην Προδημοτική τάξη
 • Κατά την εγγραφή των μαθητών/ριών με ημερομηνία γέννησης 1/9/2018-31/12/2018 στην Προδημοτική τάξη (που την παρούσα σχολική χρονιά φοιτούν στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση), απαραίτητη είναι η προσκόμιση «Βεβαίωσης φοίτησης» σε Δημόσιο/Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.
 • Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων θα εκδώσουν πριν από την έναρξη των εγγραφών του Ιανουαρίου, τη σχετική βεβαίωση (έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 29) στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (δηλ. με ημερομηνία γέννησης 1/9/2018 – 31/12/2018) που φοιτούν την παρούσα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο τους.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που φοιτούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση αυτή από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί τους.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγγεγραμμένο στο Υ.Π.Α.Ν. Νηπιαγωγείο, θα πρέπει:

(α)   οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν άμεσα να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Υ.Π.Α.Ν. και

(β)   να εγγραφεί προσωρινά ο/η μαθητής/μαθήτρια στην Προδημοτική τάξη, μέχρι οι γονείς/κηδεμόνες να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους σε εγγεγραμμένο Νηπιαγωγείο.

 • Οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων Κοινοτικών/Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.:

http://www.moec.gov.cy/dde/katalogoi_sxoleion.html.

 • Σημειώνεται ότι, κατά την έναρξη της φοίτησης στην Προδημοτική τάξη, τον Σεπτέμβριο του 2024, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση από Δημόσιο/Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο (όχι Παιδοκομικό Σταθμό).
 • Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33
 • Τίτλος εντύπου: «Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής»
 • Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται μόνο από τους γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν το παιδί τους να εγγραφεί σε σχολείο άλλο από αυτό της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.
 • Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν εξετάζεται εάν δεν έχει γίνει πρώτα η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας.
 • Μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/entypa.html

6. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών και προωθούνται από τα σχολεία στα οικεία Ε.Γ.Π.
 • Σχετικό το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33.
 • Μετεγγραφές οι οποίες αφορούν λόγους μετοίκησης και δεν δημιουργούν νέα τμήματα  ή άλλα προβλήματα στο σχολείο, διενεργούνται κατά την περίοδο των εγγραφών, από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/ μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων. Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν εκ των προτέρων να εξασφαλίσουν από το σχολείο που προτίθενται να μετακινηθούν, μέσω των παιδιών τους, το επίσημο πιστοποιητικό γέννησης.  Σε περίπτωση που δημιουργείται νέο τμήμα ή άλλο πρόβλημα στο σχολείο, γίνεται εγγραφή στο σχολείο που ήδη φοιτά το παιδί  και παράλληλα υποβάλλεται αίτηση για μετεγγραφή, επισυνάπτοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν, για οποιονδήποτε λόγο, για εγγραφή/μετεγγραφή του παιδιού τους μετά τις 19 Ιανουαρίου 2024, θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο Ε.Γ.Π. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν το σχετικό έντυπο (ΥΠΑΝ ΔΔΕ33) και άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για αιτιολόγηση του αιτήματός τους, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οικείο Ε.Γ.Π., χωρίς τη φυσική τους παρουσία.
 • Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία Ε.Γ.Π. υποβάλλονται μόνο από γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας Δημοτικού και υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (48/12 – 6 χρονών) και όχι από γονείς/κηδεμόνες μικρότερων παιδιών.

7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Η εξέταση των αιτήσεων για μετεγγραφή θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 22 και 31 Ιανουαρίου 2024.
 • Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.
 • Για τις εγκεκριμένες ή μη μετεγγραφές, τα οικεία Ε.Γ.Π. θα ενημερώσουν με σχετική επιστολή, μέσω τηλεομοιότυπου, τα επηρεαζόμενα σχολεία, το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2024.
 • Τα σχολεία στα οποία έγινε η εγγραφή των παιδιών θα ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους γονείς, την περίοδο 6-9 Φεβρουαρίου 2024, ώστε, εντός μίας εβδομάδας, να πάρουν τα έγγραφα από το ένα σχολείο και να κάνουν εγγραφή στο άλλο σχολείο ή να προβούν σε ένσταση, εάν το επιθυμούν.
 • Καμία εκκρεμότητα αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές δεν πρέπει να παραμείνει μετά τη 16η Φεβρουαρίου 2024. 
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-48/12 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
 • Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 48/12 χρονών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021. 
 • Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο την περίοδο 15-19 Ιανουαρίου 2024.
 • Η αίτησηυποβάλλεται στο έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών». Το έντυπο τοποθετείται, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά σε κλειστό φάκελο. Στη συνέχεια, οι γονείς/κηδεμόνες ρίχνουν τον φάκελο στο ειδικό κιβώτιο που θα βρίσκεται, για τον σκοπό αυτό, σε προστατευμένο χώρο του σχολείου.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση που το παιδί εγγραφεί σε Νηπιαγωγείο εκτός της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, αυτό δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησής του στο ίδιο σχολείο όταν αυτό θα είναι υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 – 6 χρονών), ούτε δίνει οποιοδήποτε προβάδισμα έναντι άλλων παιδιών κατά την εξέταση της πιθανής αίτησής του για μετεγγραφή. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται στους γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν αίτηση στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, ώστε το παιδί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο ίδιο σχολείο.
 • Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για μετεγγραφή δεν γίνονται από γονείς/κηδεμόνες παιδιών της ηλικίας αυτής.
 • Σημειώνεται ότι, τα παιδιά της ηλικιακής αυτής κατηγορίας που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση στο νηπιαγωγείο που υπέβαλαν αίτηση, διατηρούν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε άλλο νηπιαγωγείο που έχει κενές θέσεις.  Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα πρέπει να επισυνάψουν στη νέα αίτησή τους το έντυπο «Μη εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο», που θα τους αποσταλθεί από το νηπιαγωγείο που υπέβαλαν αίτηση αρχικά, έτσι ώστε η νέα αίτησή τους να θεωρηθεί εμπρόθεσμη.
 • Η επιλογή των παιδιών3 – 4 8/12 χρονών για φοίτηση στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, γίνεται στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων και ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία στην οποία εμπίπτει το κάθε παιδί: Β΄ κατηγορία: 4 – 4 8/12 χρονών (1η Ιανουαρίου 2020 – 31η  Αυγούστου 2020) και Γ΄ κατηγορία: 3 – 4 χρονών (1η Σεπτεμβρίου 2020 – 31η  Αυγούστου 2021).
 • Το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.:   http://www.moec.gov.cy/dde/entypa.html.  
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 2006 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22800906
Τηλεομοιότυπο: 22305126
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126 4ος όροφος
3011 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25870280
Τηλεομοιότυπο: 25305601
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου
Λεωφόρος Ελευθερίας 65
Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος
7102 Αραδίππου
Τηλέφωνο: 24821350 Τηλεομοιότυπο: 24821380
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου, Κτίριο Δ΄
8011 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804512 Τηλεομοιότυπο: 26306139
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]