Αρχική News Γονείς Προσοχή! Αυτά είναι τα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Γονείς Προσοχή! Αυτά είναι τα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Γονείς-Προσοχή!-Αυτά-είναι-τα-εγκεκριμένα-Ιδιωτικά-Φροντιστήρια

Οι περισσότεροι γονείς ήδη ενέγραψαν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει τα εγκεκριμένα, και καλέι τους γονείς να ελέγξουν την καταλληλότητα τους καθώς και το προσωπικό τους.

Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων ότι με βάση τη νέα νομοθεσία «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018», πραγματοποιείται η αναθεώρηση του Μητρώου εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, όπως επίσης και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Επίσης, έχει αρχίσει η μεταφορά και η καταχώρηση εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων από τον υφιστάμενο κατάλογο στο ΜΗΤΡΩΟ Α και αφορά Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.

Η νέα νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/nomothesia.html.

Ενημερώνουμε, επίσης, ότι οι κατάλογοι των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/katalogoi_scholeion_frontistirion.html,

και αναφέρονται ως εξής:

  • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία.

  • ΜΗΤΡΩΟ Β (με ισχύ μέχρι τις 25/07/2021)

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας και που παρουσιάζουν, βάσει του άρθρου 9.-(4), εκκρεμότητες σχετικές με τις κτηριολογικές τους εγκαταστάσεις.  Αν οι εκκρεμότητες αυτές διευθετηθούν μέχρι τις 25/07/2021, το Ιδιωτικό Φροντιστήριο θα καταχωριστεί στο ΜΗΤΡΩΟ Α. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας.

  • ΜΗΤΡΩΟ Α
  1. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.
  2. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ μετά από επανέλεγχο των στοιχείων τους και έγκρισή τους από την Αρμόδια Αρχή στις 25/07/2019. Νοείται ότι δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.
  3. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια που μεταφέρθηκαν από το ΜΗΤΡΩΟ Β, μετά από έγκριση τους από την Αρμόδια Αρχή και εφόσον έχουν διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητές τους.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής το έντυπο για τα στοιχεία του φροντιστηρίου τους για την προηγούμενη χρονιά 2018-19, να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν το νέο έντυπο για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20. Επίσης, στο εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους ιδιοκτήτες πού επιθυμούν να γίνουν αλλαγές/μεταβολές ή προσθέσεις στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας των φροντιστηρίων τους.

Το νέο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 20 »,  βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi /diadikasies-entypa.html.

Πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html.

Σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Φροντιστήριο έχει τερματίσει τη λειτουργία του, ο ιδιοκτήτης/τρια παρακαλείται όπως ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.