Αρχική News Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Ανάμεσα τους και παιδικά παιχνίδια

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Ανάμεσα τους και παιδικά παιχνίδια

Επικίνδυνα-προϊόντα-στην-αγορά-–-Ανάμεσα-τους-και-παιδικά-παιχνίδια

Είκοσι έξι προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί την εβδομάδα από τις 26/08/2019 στο Σύστημα GRAS-RAPEX –Δελτίο 35, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα.
 
Τα  προϊόντα  αυτά εντοπίστηκαν  στις  αγορές  διαφόρων  κρατών-μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Όπως αναφέρεται, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.