Αρχική News Έκτακτη Ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρείας για τον Κορωνοϊό

Έκτακτη Ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρείας για τον Κορωνοϊό

Έκτακτη-Ανακοίνωση-Παιδιατρικής-Εταιρείας-για-τον-Κορωνοϊό

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ), εν μέσω της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία COVID-19 και διακατεχόμενη από το αίσθημα ευθύνης που επωμίζεται ως ενεργός πρωτοστάτης στην προσπάθεια ελέγχου της διασποράς της νόσου ανακοινώνει τα εξής:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, συμμορφούμενο πλήρως προς τις τοπικές και διεθνείς αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών φορέων (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – WHO, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων –ECDC, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής – EAP) αποφάσισε να αποστείλει σήμερα στα μέλη του συστάσεις προς άμεση εφαρμογή, που αφορούν τόσο το τρόπο λειτουργίας των ιατρείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και της διαχείρισης των περιστατικών που θα αντιμετωπίζουν στο προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις αυτές:
1. Οι επισκέψεις για μη οξέα περιστατικά και οι επισκέψεις ρουτίνας πχ για εμβόλια, είτε αναβάλλονται εντελώς (κατά προτίμηση) είτε θα διευθετούνται με αυστηρή επιμέλεια και εφόσον κρίνεται απαραίτητο για ειδικούς λόγους, σε ωράριο εντελώς διαφορετικό πχ πρωινές ώρες (9-12πμ).

2. Κατά την διαδικασία τηλεφωνικού αιτήματος για ραντεβού στο ιατρείο θα διερευνάται το ιστορικό του παιδιού μέσω απλού ερωτηματολογίου που θα απευθύνει είτε ο παιδίατρος είτε το γραμματειακό προσωπικό. Μέσω αυτού θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα μετάβασης στο ιατρείο. Προτρέπονται επομένως οι γονείς όπως μη μεταβαίνουν στα ιατρεία χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει και χωρίς να τους έχει δοθεί συγκεκριμένο ραντεβού.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ύποπτου περιστατικού για λοίμωξη από κορωνοϊό θα δίδονται σαφείς οδηγίες ως προς την περαιτέρω αντιμετώπιση του, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

3. Θα αποφεύγεται επιμελώς ο συγχρωτισμός στους χώρους αναμονής των ιατρείων και θα τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται όπως αποφεύγεται η συνοδεία παιδιού στο ιατρείο από πέραν του ενός ατόμου.

Η ευθύνη αντιμετώπισης της δύσκολης αυτής κατάστασης είναι συλλογική και απαιτεί από όλους μας κατανόηση και συμμόρφωση. Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η προφύλαξη των παιδιών μας και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω επίδειξης πνεύματος υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Τονίζουμε επομένως την σημασία του αυτοπεριορισμού και της αποφυγής των αχρείαστων μετακινήσεων και της παραμονής σε πολυσύχναστους χώρους. Θυμίζουμε επίσης την σημαντικότητα της τήρησης των βασικών κανόνων υγιεινής στο σπίτι όπως ο επιμελής καθαρισμός των χεριών και των επιφανειών, ο επαρκής αερισμός, η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων και η αποφυγή της στενής επαφής και του συγχρωτισμού.

Ο παιδίατρος σας θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών, με μόνο γνώμονα και στόχο την διαφύλαξη του πολύτιμου αγαθού της υγείας για τα παιδιά μας και το σύνολο των πολιτών.

Εκ του ΔΣ της ΠΕΚ