Αρχική News Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας εκτίμησης της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στην Κύπρο

Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας εκτίμησης της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στην Κύπρο

Διεξαγωγή-παγκύπριας-έρευνας-εκτίμησης-της-εμβολιαστικής-κάλυψης-των-παιδιών-στην-Κύπρο

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια έρευνα, με σκοπό την εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών ηλικίας 17-24 μηνών.

Η έρευνα αυτή θεωρείται πολύ σημαντική για τη Δημόσια Υγεία, αφού θα βοηθήσει στην εκτίμηση των κενών που υπάρχουν στην εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν για ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού.

Η μεθοδολογία της έρευνας αποφασίστηκε από Επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου Υγείας με την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχαν πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο τον περασμένο Αύγουστο για τον σχεδιασμό της έρευνας. Πρόκειται για επιλογή τυχαίου δείγματος παιδιών ηλικίας 17-24 μηνών από το Αρχείο Πληθυσμού, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των ευρημάτων.

Αρχικά, θα σταλούν επιστολές προς τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που επιλέγηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, καλώντας τους να επικοινωνήσουν με τα κέντρα Επισκεπτών/τριών υγείας της Επαρχίας τους για να διευθετηθεί συνάντηση σε χρόνο και χώρο που εξυπηρετεί καλύτερα τους γονείς/κηδεμόνες. Η συνάντηση θα είναι σύντομη και σε αυτή θα καταγραφούν οι εμβολιασμοί από το βιβλιάριο εμβολιασμού του κάθε παιδιού.

Προς τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι γονείς που θα κληθούν να συμμετέχουν στην έρευνα να ενημερώσουν στο διάστημα αυτό τα βιβλιάρια των παιδιών τους σε συνεννόηση με τους Παιδιάτρους τους.

Τονίζεται ότι θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας αυτής.

pio.gov.cy