Αρχική News Αναθυμιάσεις από πισίνα έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή λουόμενων στην Κύπρο

Αναθυμιάσεις από πισίνα έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή λουόμενων στην Κύπρο

Αναθυμιάσεις-από-πισίνα-έθεσαν-σε-κίνδυνο-τη-ζωή-λουόμενων-στην-Κύπρο

Πρόσφατο περιστατικό δημιουργίας αναθυμιάσεων που προκλήθηκε από λανθασμένη ανάμειξη χημικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για απολύμανση/καθαρισμό κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας), έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων και πελατών νεόδμητου ξενοδοχείου, αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, εφιστώντας την προσοχή στους κινδύνους που υπάρχουν από την ανάμειξη τέτοιων χημικών προϊόντων.

«Δυστυχώς παρόλες τις επανειλημμένες υποδείξεις, τέτοια επικίνδυνα συμβάντα συνεχίζουν να παρατηρούνται κατ’ επανάληψη και δημιουργούν από απλή αναστάτωση μέχρι και σοβαρά αναπνευστικά ή και δερματικά προβλήματα στους επηρεαζόμενους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Ιδιαίτερα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για απολύμανση/καθαρισμό κολυμβητικών δεξαμενών μπορούν, ως αποτέλεσμα ανάμειξης μη συμβατών χημικών ουσιών, να οδηγήσουν στην έκλυση επικίνδυνων ουσιών, προειδοποιεί.

Για την αποφυγή αντίστοιχων επικινδύνων συμβάντων θα πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας που να βασίζεται σε κατάλληλα και επικαιροποιημένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται. Με βάση τις πληροφορίες των ΔΔΑ θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη στη σωστή μέθοδο εργασίας ενώ θα λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας στον χώρο ανάμειξης. Σημειώνεται ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση που να μεταφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση τους ενώ παράλληλα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο  αποθηκευτικό χώρο. Η παροχή των ΔΔΑ αποτελεί υποχρέωση των επαγγελματιών που διαθέτουν/προμηθεύουν τα χημικά προϊόντα σε άλλα πρόσωπα.

Για αντιμετώπιση της πιθανότητας έκτακτου περιστατικού, ο εργοδότης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέδιο εκκένωσης, κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης καπνού και διαρροής χημικών και προσωπικό που να έχει καταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών έχοντας στη διάθεσή του όλα τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών.