Αρχική News Tο πρωτόκολλο για τους βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς – Απαγορεύεται η είσοδος στους γονείς

Tο πρωτόκολλο για τους βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς – Απαγορεύεται η είσοδος στους γονείς

tο-πρωτόκολλο-για-τους-βρεφοπαιδοκομικούς-σταθμούς-–-Απαγορεύεται-η-είσοδος-στους-γονείς
Η λειτουργία των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0+ μηνών μέχρι 4 ετών και 8/12) όσο και για το προσωπικό των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες  κ.ά.).
 
Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών για την απασχόληση των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχουν ετοιμάσει Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς.
 
Σημειώνεται ότι το παρόν Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε στον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, είτε στα Διατάγματα και Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν και εκδίδονται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Νοείται ότι οι πιο πάνω οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται η επιδημία.
Μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων
 
Επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού μόνο στα παιδιά και στο προσωπικό. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό και θα οδηγούνται αμέσως στην αίθουσα απασχόλησης τους τηρουμένων των μέτρων ασφάλειας.
 
Όλο το προσωπικό του σταθμού είναι υποχρεωμένο να φορά μάσκα προσώπου σε όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια εργασίας στο σταθμό. Σημειώνεται ότι, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω σε εσωτερικού χώρους, όπου υπάρχει αυξημένη συνάθροιση κοινού σύμφωνα με το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 24.08.2020.
 
Απαγορεύεται η είσοδος γονέων 
Προτείνεται ο καθημερινός έλεγχος κλινικών συμπτωμάτων συμβατών με COVID19 από τους γονείς το πρωί, σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για Καθημερινό Αυτοέλεγχο». Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων των βρεφών να μην προσέρχονται στο σταθμό και να γίνεται άμεση επικοινωνία με το σταθμό και τον προσωπικό παιδίατρο.
 
Η είσοδος γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του υποστατικού του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού απαγορεύεται αυστηρά. Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση του Διευθύνοντος Προσώπου μπορεί να εισέλθει άλλο άτομο εκτός των εργαζομένων και των παιδιών στον χώρο. Νοείται ότι στην εξαιρετική περίπτωση που θα κριθεί ότι άλλο άτομο είναι ανάγκη να εισέλθει στον χώρο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, πρέπει απαραίτητα να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν και να τηρείται αυστηρά ημερολόγιο εισόδου και λεπτομερής καταγραφή του τι έκανε, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή. Να οριστεί άτομο που θα αναλάβει το καθημερινό απουσιολόγιο.
 
Να προκαθοριστούν διαφορετικές ώρες άφιξης και αναχώρησης για κάθε ομάδα παιδιών, ώστε να περιοριστεί ο συγχρωτισμός. Συστήνεται να οριστεί άτομο που θα συμπληρώνει το καθημερινό απουσιολόγιο επίσημα όπως επίσης και την καθημερινή τήρηση των υγειονομικών μέτρων εντός του χώρου.
 
Διαχωρισμός των παιδιών σε ομάδες
Κύριο μέτρο τήρησης φυσικής αποστασιοποίησης για τα παιδιά των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών είναι ο διαχωρισμός τους σε μικρές σταθερές ομάδες που αποτελούνται από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους και θα είναι καταγεγραμμένα στο απουσιολόγιο του σταθμού, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι που έχουν αναλάβει κάθε ομάδα. Συστήνεται κατά το δυνατό κάθε εργαζόμενος να μην εναλλάσσεται μεταξύ των ομάδων παιδιών και να αναλαμβάνει κατά την εργασία του σταθερά τις ίδιες ομάδες βρεφών.
 
Συστήνεται οι δραστηριότητες των παιδιών να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό. Νοείται ότι οι ίδιοι παιδοκόμοι πρέπει να απασχολούνται πάντοτε με συγκεκριμένο αριθμό παιδιών.
 
Βασικές αρχές λειτουργίας είναι η φυσική αποστασιοποίηση, ο καλός και συνεχής ερισμός του χώρου, ο συνεχής καθημερινός καθαρισμός του χώρου, η χρήση μάσκας από όλους τους ενήλικες εντός του σταθμού, το τακτικό σωστό πλύσιμο των χεριών όπως και η δημιουργία σταθερών μικρών ομάδων παιδιών εντός του χώρου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικές ομάδες καθώς και η μεταξύ τους οργάνωση ομαδικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.
 
Η παιδοκόμος ελέγχει το άνοιγμα των παραθύρων, φροντίζει τη διάταξη και την απόσταση μεταξύ των παιδιών, όπως αυτή προνοείται στις εκάστοτε σχετικές νομοθεσίες.
 
Οι παιδοκόμοι να πλένουν τα χέρια τους πριν και μετά την επαφή τους με κάθε παιδί. Το κάθε παιδί απολυμαίνει τα χέρια µε αντισηπτικό υπό την εποπτεία της παιδοκόμου κάθε φορά που εισέρχεται/εξέρχεται της αίθουσας απασχόλησης.
 
Σε πλαστικές σακούλες τα ρούχα των παιδιών
Τα ρούχα του παιδιού να αλλάζονται εάν είναι λερωμένα, ή εάν έχουν εκκρίσεις, και να τοποθετούνται προσεχτικά σε πλαστικές σακούλες και τα ρούχα και ο ιματισμός να καθαρίζονται καθημερινά. Τα απορρίμματα και οι χρησιμοποιημένες πάνες να τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και να απομακρύνονται προσεχτικά.
 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια φροντίδας των βρεφών (0+ μέχρι 24- μηνών), οι παιδοκόμοι πρέπει να φορούν μάσκες, με εξαίρεση τη διαδικασία ετοιμασίας και σερβιρίσματος φαγητού, κατά την οποία, είναι επίσης απαραίτητη και η χρήση γαντιών μιας χρήσης καθώς και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο.
 
Επιβάλλεται όπως, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών γίνει συζήτηση/ενηµέρωση μεταξύ της παιδοκόμου και παιδιών για τις νέες συνθήκες στο βρεφοπαιδοκομικό σταθμό καθώς και για τα μέτρα ατομικής προστασίας και τη σημασία τους στην καθημερινότητα. Η συζήτηση να επαναλαμβάνεται με κάθε ευκαιρία ως υπενθύμιση
 
Για σκοπούς σίτισης των παιδιών των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 

-Η ετοιμασία φαγητού στο χώρο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτά διαθέτουν κουζίνες, εγκεκριμένες από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
 
-Σε περίπτωση που η κουζίνα του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού ΔΕΝ διαθέτει πλυντήριο πιάτων, το φαγητό που ετοιμάζεται, θα δίνεται στα παιδιά σε ατομικές – κλειστές συσκευασίες μιας χρήσης. Το ίδιο θα ισχύει και για τα μαχαιροπήρουνα και τα ποτήρια. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το φαγητό που προμηθεύεται από εγκεκριμένες ψησταριές/εστιατόρια. Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σε χώρους take away/delivery».
 
-Σε περίπτωση που η κουζίνα του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, διαθέτει πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται η χρήση πιάτων, ποτηριών, πιρουνιών και κουταλιών, εφόσον αυτά πλυθούν σε θερμοκρασία άνω των 60ο C. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Ειδικές οδηγίες για οργάνωση χώρων εστίασης».
 
-Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση δίσκων, πιάτων, ποτηριών κ.ά. για σκοπούς σίτισης, ενώ τα υπολείμματα / περισσεύματα φαγητού θα πετάγονται σε κλειστό κάλαθο.
 
-Οποιαδήποτε τροφή μεταφέρουν τα παιδιά από το σπίτι στον βρεφοπαιδοκομικό
σταθμό θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα και σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συντηρείται στο ψυγείο.
 
-Τα παιδιά προτρέπονται να φέρνουν νερό από το σπίτι. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ψυγείο νερού, τότε αρμόδιος για την χορήγηση νερού είναι ΜΟΝΟ ο παιδοκόμος, με χρήση γαντιών και ποτηριών μιας χρήσης.
 
-Τα γεύματα μπορούν να προσφέρονται είτε στις αίθουσες απασχόλησης είτε στην τραπεζαρία που θα έχουν προηγουμένως απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανσης No2». Η τραπεζαρία χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα παιδιών, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός ή/και η ανάμιξη παιδιών από διαφορετικές ομάδες.
 
Για σκοπούς ύπνου / ξεκούρασης των παιδιών των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 
-Τα κρεβάτια να τοποθετηθούν με διάταξη πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών. Όσο είναι δυνατόν, το ίδιο μέλος του προσωπικού να φροντίζει την ίδια ομάδα παιδιών.
 
-Το κάθε παιδί να χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο κρεβατάκι με χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων.
 
-Συστήνεται τακτική αλλαγή και καθαρισμός των κλινοσκεπασμάτων.
 
Εκπαίδευση παιδιών από γονείς και προσωπικό των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών
Συστήνεται το προσωπικό να βοηθήσει με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των μικρών παιδιών και με τη βοήθεια οπτικοακουστικού βίντεο (στα ελληνικά και αγγλικά) στην υιοθέτηση υγειονομικής κουλτούρας και προστασίας στα παιδιά.
 
Ιδιαίτερη μέριμνα στην εκπαίδευση θα δοθεί σε:
1. πλύσιμο χεριών,
2. αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο,
3. τι κάνουμε όταν βήχουμε και
4. τη σημασία της φυσικής αποστασιοποίησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά στη νηπιακή ηλικία.
Οργάνωση της αίθουσας απασχόλησης
Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα/χώρο απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που προνοείται στις εκάστοτε σχετικές νομοθεσίες Κάθε παιδί έχει τη δική του καρέκλα, τον δικό του χώρο σε τραπέζι, τα οποία πρέπει να είναι σηματοδοτημένα. Συστήνεται, όπου είναι εφικτό, το κάθε παιδί να έχει τα δικά του μέσα και υλικά (π.χ. ατομική κασετίνα με μολύβια και μαρκαδόρους, ζυμάρι). Ο εξοπλισμός και τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται από περισσότερα παιδιά (πάντα της ίδιας ομάδας) πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
 
Παιχνίδια που ΔΕΝ μπορούν να πλένονται απολυμαίνονται συχνά ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απομακρυνθούν.
 
Η παιδοκόμος υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία τα παιδιά ότι πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, για μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 
Η παιδοκόμος επισημαίνει και υπενθυμίζει τακτικά στα παιδιά ότι σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτομάντιλο ή να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται στα παιδιά ο σωστός τρόπος που πρέπει να πλένουν τα χέρια τους.
 
Τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί απαραίτητα επιμελές πλύσιμο/απολύμανση των χεριών (είτε με νερό και σαπούνι είτε με το αλκοολούχο διάλυμα που υπάρχει στην αίθουσα απασχόλησης). Η σακούλα του κάδου απορριμμάτων να αλλάζεται καθημερινά.
 
Η παιδοκόμος παρακολουθεί, διακριτικά, τα παιδιά και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του Πρωτοκόλλου.
 
Διαλείμματα
Οργάνωση λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι. Ο χώρος της αμμοδόχου παραμένει κλειστός, για αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί με σήμανση, ώστε να μην χρησιμοποιείται.
 
Ο κάθε βρεφοπαιδοκομικός σταθμός αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα απασχόλησης του ώστε να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες διαλειμμάτων και να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός παιδιών στους εξωτερικούς χώρους. Να υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα κυλιόμενο.
 
Τα παιδιά εποπτεύονται και ελέγχονται κατά τα διαλείμματα τόσο στην αυλή όσο και στον χώρο των τουαλετών, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Για τον σκοπό αυτό η παιδοκόμος επιβλέπει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας (π.χ. είσοδος περιορισμένου αριθμού παιδιών στον χώρο τουαλετών, τοποθέτηση σημάνσεων στο πάτωμα στην περίπτωση που υπάρχει αναμονή κ.ά.).
 
Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι για 20΄΄ (δευτερόλεπτα) και προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν εντός των τουαλετών. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες χαρτοπετσέτες και υγρό σαπούνι στις τουαλέτες.
 
Πριν από την έναρξη του διαλείμματος και πριν από τη λήψη φαγητού/νερού, τα παιδιά πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20΄΄ (δευτερόλεπτα).
 
Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 
Με το τέλος του διαλείμματος και πριν από την είσοδο των παιδιών στις αίθουσες/χώρους απασχόλησης, επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών με το αντισηπτικό που υπάρχει στην αίθουσα.
 
Πλύσιμο και απολύμανση χεριών – Ατομική Υγιεινή
Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (µε περιεκτικότητα αλκοόλης > 60%) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε είσοδο αίθουσας/χώρου απασχόλησης ή άλλων κοινόχρηστων χώρων του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού. Συστήνεται υποχρεωτική και σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από αυτή (συμπεριλαμβανομένου και των διαλειμμάτων).
 
Το μπουκάλι µε το αλκοολούχο διάλυμα να βρίσκεται κοντά στην έξοδο της αίθουσας απασχόλησης και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία της παιδοκόμου.
 
Τα αλκοολούχα αντισηπτικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό επίβλεψη για αποφυγή δηλητηρίασης από αυτά.
 
Συστήνεται να αφισοκολληθούν οι συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας σχετικά µε την ορθή χρήση του αλκοολούχου διαλύµατος και από τις δύο πλευρές, εντός και εκτός της αίθουσας.
Τοποθέτηση αφισών µε οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να πλένονται και να τρίβονται καλά τα χέρια.
 
Καθαριότητα, Υγιεινή και Αερισμός Χώρων
Οι αίθουσες / χώροι απασχόλησης και το υπόλοιπο υποστατικό γενικότερα, καθαρίζονται καθημερινά ακολουθώντας τις πρακτικές καθαριότητας µε έμφαση στα ακόλουθα:
 
-Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι κουπαστές σκάλων και κιγκλιδωμάτων, οι βρύσες και κυρίως τα έπιπλα απασχόλησης των παιδιών κ.ά., σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανση Νο2»
 
-Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας Παράρτημα 3 «Τουαλέτες» Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Επίσης καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση / καθαρισμό της τουαλέτας.  Τέλος αποφυγή συγχρωτισμού μέσα στους κλειστούς χώρους της τουαλέτας.
 
-Καθημερινός καθαρισμός των δαπέδων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανση Νο2).  
 
-Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων τόσο κατά τη διάρκεια της
απασχόλησης όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 
-Οι εργασίες καθαρισμού στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό γίνονται µε χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια, μετά τη χρήση τους, απορρίπτονται. Η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών που πρέπει να γίνεται μετά από κάθε εργασία καθαρισμού.
 
Τακτικός καθαρισμός παιχνιδιών και αντικειμένων:
-Για την καθημερινή καθαριότητα παιχνιδιών, που δεν έχουν έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά και εκκρίσεις των παιδιών, συστήνεται πλύσιμο με σαπούνι/ απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Τα παιχνίδια μπορούν να τοποθετούνται σε σκεύος με σαπουνόνερο μακριά από τα παιδιά, να καθαρίζονται επιμελώς με τριβή στο τέλος της ημέρας και στη συνέχεια να στεγνώνουν πριν την επαναχρησιμοποίησή τους την επομένη.
-Παιχνίδια και αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με τη στοματική κοιλότητα ή άλλες σωματικές εκκρίσεις των παιδιών πρέπει να πλένονται με σαπούνι / απορρυπαντικό και νερό, και κατόπιν, αφού ξεπλυθούν και στεγνώσουν, να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού.
 
-Το άτομο που καθαρίζει τα παιχνίδια / αντικείμενα πρέπει να φορά γάντια.
 
Παρουσίαση συμπτωμάτων
Σε περίπτωση που παιδί ή μέλος του προσωπικού του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού παρουσιάσει συμπτώματα σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για Καθημερινό Αυτοέλεγχο» (Παράρτημα 1), τότε παραμένει υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες του παιδιού) προβαίνει αμέσως σε επικοινωνία με τον/την προσωπικό ιατρό/παιδίατρο και ενημερώνει το Διευθύνον Πρόσωπο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, προκειμένου να προβεί σε όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τα πρωτόκολλα που ισχύουν για αυτά τα θέματα.
 
Οι γονείς/κηδεμόνες καθίστανται υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 
Στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό υπάρχουν θερμόμετρα για δειγματοληπτική θερμομέτρηση των παιδιών σε διαφορετική ομάδα παιδιών κάθε ημέρα, καθώς και για θερμομέτρηση σε περίπτωση παρουσίασης πυρετού.
 
Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας για τις περαιτέρω δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
 
Σε περίπτωση που τα συμπτώματα (λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας στο βρεφοπαιδοκομικό σταθμό ή διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το Διευθύνον Πρόσωπο (όπως επεξηγείται στην παράγραφο «Προγραμματισμός» του εν λόγω πρωτοκόλλου) πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες με ψυχραιμία, ηρεμία και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του ατόμου-ύποπτου κρούσματος, είτε αυτό είναι παιδί είτε πρόκειται για μέλος του προσωπικού.
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ
Παιδιά ή προσωπικό δεν θα πρέπει να μεταβαίνουν στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό αν:
-οι ίδιοι έχουν συμπτώματα νόσου COVID19 ή/και είναι ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού
 
-κάποιος από τα άτομα που μένουν σπίτι μαζί έχει συμπτώματα COVID19 ή είναι ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού
 
-έχουν οι ίδιοι έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 μέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού
 
-είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα για COVID19 και η επαναφορά τους στη δουλειά θα
 
-γίνεται ύστερα από συνεννόηση του σταθμό με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας.
 
Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση κρούσματος ως ύποπτο/πιθανό ή επιβεβαιωμένο είναι σύμφωνη με τον επικαιροποιημένο ορισμό κρούσματος λοίμωξης με ιό SARS-CoV-2 ημερομηνίας 15/07/2020 βάσει οδηγιών από το ECDC.
 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Διευθύνον Πρόσωπο του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού.
 
1. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος από άτομο που αναπτύσσει συμπτώματα κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της παραμονής στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό
 
-τοποθέτηση απλής χειρουργικής μάσκας στο ύποπτο κρούσμα.
 
-Αν πρόκειται για παιδί, απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένο καλά αεριζόμενο δωμάτιο που θα έχει καθοριστεί εκ των προτέρων μέχρι την παραλαβή του από το σταθμό από τους γονείς/κηδεμόνες.
 
-Χορήγηση μάσκας στο γονέα/κηδεμόνα όταν έρθει στο σταθμό, οδηγίες σε αυτόν για μεταφορά στο σπίτι με το αυτοκίνητο, το παιδί να κάθεται στο πίσω κάθισμα με ανοικτό παράθυρο και επικοινωνία με παιδίατρο/ΠΙ (με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ήπια περιστατικά, αλλιώς καλείται το 1420).
 
-Μετά την αποχώρηση του παιδιού από τον συγκεκριμένο χώρο, ο χώρος θα πρέπει να απολυμαίνετε άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανση Νο 2».
 
-Αν πρόκειται για προσωπικό (ενήλικες), απομάκρυνση του ατόμου από το σταθμό, παραπομπή στο σπίτι και άμεση επικοινωνία με ΠΙ (ΠΙ ενηλίκων) για παρακολούθηση και διενέργεια τεστ εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
 
-Εφαρμογή βασικών προφυλάξεων επαφής και προφυλάξεων σταγονιδίων από το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση του ύποπτου περιστατικού (μάσκα, γάντια, ορθή υγιεινή των χεριών).
 
-Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί/προσωπικό παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τα άλλα άτομα στο σπίτι.
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το παιδί ήρθε σε στενή επαφή με ύποπτο περιστατικό (ισχυρή υποψία) τότε το παιδί πάλι παραμένει στο σπίτι του σε αναμονή του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου του ύποπτου κρούσματος. Σε περίπτωση που το παιδί ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε το  παιδί παραμένει στο σπίτι του για 14 μέρες κάτω από την φροντίδα του Προσωπικού του Ιατρού.
 
2. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος από άτομο που βρισκόταν στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό τις προηγούμενες μέρες
-Αν ένα παιδί ή παιδοκόμος είναι ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού και μέχρι το αποτέλεσμα του τεστ, θα πρέπει να ενημερώνονται τα παιδιά, γονείς και προσωπικό του σταθμού για τη σημασία της συνέχισης των κανόνωνυγιεινής.
 
-Τα παιδιά θα μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά την απασχόληση τους. Αν οι ίδιοι αναπτύξουν συμπτώματα θα πρέπει να μην μεταβούν στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό και να ενημερώσουν το Διευθύνον Πρόσωπο του σταθμού.
 
3. Διαχείριση αρνητικού μοριακού τεστ για κορωνοϊό
-Στην περίπτωση αυτή ο ενήλικας ή παιδί θα επιστρέφει στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση της συμπτωματολογίας.
 
4. Διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος από άτομο που βρισκόταν στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό τις προηγούμενες μέρες
-Σε περίπτωση που ένα παιδί ή προσωπικό του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού βρεθεί θετικό στο κορωνοϊό (επιβεβαιωμένο κρούσμα) ενημερώνεται άμεσα η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) και θα ακολουθηθούν άμεσα οι διαδικασίες ιχνηλάτησης για εντοπισμό των στενών επαφών και περαιτέρω οδηγιών.
 
-Η ΜΕΕ&ΕΛΝ θα ενημερώσει το βρεφοπαιδοκομικό σταθμό και την Υγειονομική Υπηρεσία. Θα πρέπει να δοθεί από τον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό η λίστα ονομάτων των υπόλοιπων παιδιών της ομάδας και μελών του προσωπικού που θα θεωρηθούν στενές επαφές και η λίστα με ονόματα παιδιών ή άλλου προσωπικού που θα θεωρηθούν στενές επαφές.
 
-Τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπούνε σε απομόνωση για 14 μέρες και να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο για κορωνοϊό.
 
-Η επιστροφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό (παιδοκόμος, παιδί ή στενές επαφές) θα γίνεται σύμφωνα με τις «Ενδιάμεσες οδηγίες αποδέσμευσης/άρσης απομόνωσης ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19 (κρούσματος) που αντιμετωπίζονται σε χώρους εκτός των νοσηλευτηρίων».
 
-Σε ό,τι αφορά την απολύμανση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανση Νο 2».  
 
Προγραμματισμός των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών
-Σωστός Προγραμματισμός όλων των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών για να βρίσκονται σε εγρήγορση και να είναι προετοιμασμένοι
 
Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής και το Διευθύνον Πρόσωπο αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την επίβλεψη για την αυστηρή εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου σχετικά με θέματα κορωνοϊού στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό και μεριμνά για τα ακόλουθα:
 
-Ενημέρωση του υπόλοιπου προσωπικού και παιδιών για τα θέματα που προκύπτουν σε σχέση µε το θέμα του COVID-19.
 
-Ενημέρωση του προσωπικού για τα συμπτώματα της λοίμωξης από τον COVID-19.
 
-Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας (ποια είναι, πώς τηρούνται και ποιος ελέγχει την τήρησή τους καθημερινά και σε ποιον χώρο).
 
-Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τον τρόπο λειτουργίας και για τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε συνθήκες κορωνοϊού.
 
-Αξιοποίηση άλλων τρόπων επικοινωνίας όταν προκύπτει ανάγκη για οποιαδήποτε συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των ενδεικνυόμενων αποστάσεων (τηλεφωνικώς, online, όταν είναι απαραίτητη συνάντηση περισσότερων ατόμων, αυτές να γίνονται σε μεγάλο χώρο, να είναι σύντομες και να τηρούνται οιαποστάσεις).
 
-Ορίζονται διαδικασίες επίβλεψης και εφαρμογής του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και γενικά των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων.
 
-Όπου εφαρμόζεται, ορίζονται άτομα που καθημερινά ελέγχουν την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους διαλειμμάτων, στις τουαλέτες κ.λπ.
 
-Γίνονται οι ανάλογες διευθετήσεις για τη διασφάλιση της δυνατότητας πλυσίματος όλων των παιδιών πριν από το διάλειμμα και πριν από τη λήψη τροφής.
 
-Προγραμματίζεται και ελέγχεται συστηματικά ο καθαρισμός και η απολύμανση των υγειονομικών διευκολύνσεων. Ο ιδιοκτήτης/ διαχειριστής και το Διευθύνον Πρόσωπο μεριμνούν για την επάρκεια όλων των αναλώσιμων υλικών που προβλέπονται (είδη καθαρισμού, υγρό σαπούνι, αντισηπτικά, χαρτοπετσέτες, σακούλες απορριμμάτων κ.ά.) και ελέγχει ότι αναπληρώνονται τακτικά οι χαρτοπετσέτες, το χαρτί υγείας, το σαπούνι και το αντισηπτικό.
 
-Ελέγχεται ο συστηματικός φυσικός αερισμός των αιθουσών/χώρων απασχόλησης. Συστήνεται κατά το εφικτό, συνεχής αερισμός του χώρου. Σε ότι αφορά τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες να τηρούνται οι οδηγίες της  Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους Βρεφοπαιδοκομικούς Σταθμούς Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ) και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 
-Δημιουργούνται μηχανισμοί συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθησης των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και άλλων Αρμόδιων Αρχών σχετικά µε την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19.
 
-Καθορίζεται το σχέδιο δράσης του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού για την περίπτωση που ένα παιδί ή ένα µέλος του προσωπικού παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει μολυνθεί ή έχει αναρρώσει από τον COVID-19.