Αρχική News Προσοχή! Αποσύρονται παιχνίδια με χημικές ουσίες από την Κυπριακή αγορά

Προσοχή! Αποσύρονται παιχνίδια με χημικές ουσίες από την Κυπριακή αγορά

Προσοχή!-Αποσύρονται-παιχνίδια-με-χημικές-ουσίες-από-την-Κυπριακή-αγορά

Παιχνίδια με υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά φθαλικών εστέρων, εντοπίστηκαν στην Κυπριακή αγορά σε εκστρατεία ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Η εκστρατεία διεξήχθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά τη διάρκεια της διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε φθαλικούς εστέρες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε ότι στα παιχνίδια, που περιλαμβάνουν κούκλες και εξοπλισμό θαλάσσης και τα οποία φαίνονται στο πίνακα εδώ, οι συγκεντρώσεις φθαλικών εστέρων ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ουσίες όπως είναι ο φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας. Επίσης, οι χημικές ουσίες φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα.

Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Το κοινό προτρέπεται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην πιο κάτω διεύθυνση, στην οποία φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, καθώς επίσης και άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609).