Αρχική News Προσοχή: Αποσύρονται επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια από την κυπριακή αγορά (φωτογραφίες)

Προσοχή: Αποσύρονται επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια από την κυπριακή αγορά (φωτογραφίες)

Προσοχή:-Αποσύρονται-επικίνδυνα-παιδικά-παιχνίδια-από-την-κυπριακή-αγορά-(φωτογραφίες)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 29 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε Φθαλικούς Εστέρες.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

 

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε 12 από τα 29 δείγματα ανιχνεύθηκαν Φθαλικοί Εστέρες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια φαίνονται σε σχετικό Πίνακα εδώ.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άμεσης απόσυρσης από την κυπριακή αγορά και καταστροφής των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609, καθώς επίσης να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

1 1

 

2 1

 

3 1

4 1