Αρχική News Ιδιωτικά Φροντιστήρια – Νέα νομοθεσία για τη λειτουργία τους

Ιδιωτικά Φροντιστήρια – Νέα νομοθεσία για τη λειτουργία τους

Ιδιωτικά-Φροντιστήρια-–-Νέα-νομοθεσία-για-τη-λειτουργία-τους

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενημερώνει εκ νέου όλους τους ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η νέα νομοθεσία για Ίδρυση και Λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο σύνδεσμο: www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/nomothesia.html

Ως εκ τούτου, έκαστος ιδιοκτήτης εγκεκριμένου Ιδιωτικού Φροντιστηρίου καλείται απαραίτητα να αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, το έντυπο «Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου 2018 – 2019», όπως και το Παράρτημα Α, πλήρως συμπληρωμένα και συνοδευόμενα με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μέχρι τις 30 Απριλίου 2019. Τα δύο έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html

Επίσης οι κατάλογοι των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/katalogoi_scholeion_frontistirion.html) αναφέρονται ως εξής:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία.

ΜΗΤΡΩΟ Α

1. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.

2. Θα περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία θα μεταφέρονται σταδιακά από τον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, μετά από έλεγχο τους, με βάση το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την έγκρισή τους από την Αρμόδια Αρχή. Νοείται ότι τα εν λόγω Ιδιωτικά Φροντιστήρια δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.

ΜΗΤΡΩΟ Β (με ισχύ μέχρι τις 25/07/2021)

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας και που παρουσιάζουν, βάσει του άρθρου 9.-(4), εκκρεμότητες σχετικές με τις κτιριολογικές τους εγκαταστάσεις. Αν οι εκκρεμότητες αυτές διευθετηθούν μέχρι τις 25/07/2021, το Ιδιωτικό Φροντιστήριο θα καταχωριστεί στο ΜΗΤΡΩΟ Α.

Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας. Άτομα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται στο σύνδεσμο: www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.htm