Αρχική News Γονείς Προσοχή! Επικίνδυνα παιχνίδια και προϊκα μωρού στην κυπριακή αγορά

Γονείς Προσοχή! Επικίνδυνα παιχνίδια και προϊκα μωρού στην κυπριακή αγορά

Γονείς-Προσοχή!-Επικίνδυνα-παιχνίδια-και-προϊκα-μωρού-στην-κυπριακή-αγορά

Την εβδομάδα που αρχίζει στις 27/01/2020 (GRAS-RAPEX – Report 05) κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, 29 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών.
 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy
 
Τα 29 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Επτά στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, 10 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 7 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 2 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 2 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και 1 στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται εδώ.

Annotation-2020-02-03-085912.png

Annotation-2020-02-03-085927.png