Αρχική News Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά

Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά [ΦΩΤΟ]

Επικίνδυνα-παιδικά-προϊόντα-στην-Κυπριακή-αγορά-[ΦΩΤΟ]

Εξήντα-οκτώ προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά έχουν κοινοποιηθεί την εβδομάδα που αρχίζει στις 28/10/2019 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (GRAS-RAPEX – Report 44) του οποίου, η αρμόδια αρχή στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

 

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 68 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, είκοσι (20) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οκτώ (8) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, εφτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων και ένα (1) στον Τομέα Κατασκευαστικών Προϊόντων.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Annotation 2019 11 04 123043

Annotation 2019 11 04 123102

Annotation 2019 11 04 123119 1

Annotation 2019 11 04 123137