Αρχική News Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

Προσοχή!-Επικίνδυνα-παιχνίδια-στην-κυπριακή-αγορά-(Πίνακας)

Στο πλαίσιο ελέγχων για εφαρμογή της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας έχουν εντοπισθεί στην Κυπριακή αγορά παιχνίδια που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αφού εντοπίστηκε ότι περιέχουν υψηλά ποσοστά φθαλικών εστέρων.

Στην εκστρατεία που διενεργήθηκε πρόσφατα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λήφθηκαν παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και ειδικότερα φθαλικούς εστέρες.

Οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Μετά από την εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα προϊόντα που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα ανιχνεύθηκαν φθαλικοί εστέρες, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την Κυπριακή αγορά.

Το κοινό καλείται να επισκέπτεται συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και να ενημερώνεται μέσα από τις σχετικές Ανακοινώσεις για όλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην Κυπριακή ή την Ευρωπαϊκή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609).