Αρχική News Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας 2020 – Όλες οι πληροφορίες

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας 2020 – Όλες οι πληροφορίες

Επίδομα-Τέκνου-και-Μονογονεϊκής-Οικογένειας-2020-–-Όλες-οι-πληροφορίες
Τα νέα έντυπα αιτήσεων για την παροχή Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2020 έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας  www.mlsi.gov.cy

Σημειώνεται ότι όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και για το έτος 2020 θα κυκλοφορήσουν τρία (3) είδη εντύπων, ως ακολούθως:
Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για μονογονεϊκές οικογένειες, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων

Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες.

Τα έντυπα αιτήσεων για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες (έντυπα 1 και 2 ανωτέρω) έχουν ήδη εκδοθεί και είναι διαθέσιμα στο κοινό για εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς αυτές οι κατηγορίες των δικαιούχων λαμβάνουν το επίδομά τους μηνιαίως.

Το έντυπο αίτησης για μονότεκνες και δίτεκνες οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν το επίδομά τους σε μία ετήσια πληρωμή (έντυπο 3 ανωτέρω) θα διατεθεί στο κοινό σε μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο θα καθοριστεί με ξεχωριστή Ανακοίνωση.

Τονίζεται ότι δεν έχει γίνει μαζική εκτύπωση των εντύπων αίτησης και τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να εκτυπώσουν το έντυπο που τους αφορά και να το συμπληρώσουν.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τομέας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία. Οι αιτητές προτρέπονται να αποστέλλουν ταχυδρομικώς τις συμπληρωμένες αιτήσεις στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα σε μηνιαία βάση, θα καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας μέχρι και τον Απρίλιο 2020, νοουμένου ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερέβαινε τις €39.000 ή τις €49.000 για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Από τον Μάιο 2020 το επίδομα θα καταβάλλεται μηναία ΜΟΝΟ σε όσες τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη την αίτηση για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεικής οικογένειας για το 2020.