Αρχική News Επίδομα Τέκνου – Άρχισε η καταβολή του

Επίδομα Τέκνου – Άρχισε η καταβολή του

Επίδομα-Τέκνου-–-Άρχισε-η-καταβολή-του

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι καταβάλλεται μέσω αυτόματης πληρωμής το Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις €39.000 ή τις €49.000 όταν αφορά οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας στις μονογονεϊκές οικογένειες που το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις €39.000. Προϋπόθεση για όλους είναι να λάμβαναν τα πιο πάνω επιδόματα το 2019.

Περί τα τέλη Μαΐου 2020 θα αρχίσει η καταβολή για το έτος 2020 τόσο του Επιδόματος Τέκνου σε όλες τις οικογένειες, όσο και του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας. Υπενθυμίζεται ότι οι οικογένειες που έλαβαν Επίδομα Τέκνου ή/και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας κατά το 2019, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για το έτος 2020. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που υπέβαλαν κατά το 2019, θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με την υποβολή/αποστολή του σχετικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy

Επισημαίνεται ότι, οι οικογένειες που δεν έλαβαν Επίδομα Τέκνου ή/και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το έτος 2019 (είτε επειδή απέκτησαν τέκνο εντός του 2020, είτε επειδή δεν υπέβαλαν αίτηση το 2019, είτε επειδή απορρίφθηκαν το 2019), θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση για το έτος 2020, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την πιο πάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τομέας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία όπου μπορούν να τοποθετούνται στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στην είσοδο κάθε Κέντρου. Οι ενδιαφερομένοι προτρέπονται να αποστέλλουν ταχυδρομικώς τις συμπληρωμένες αιτήσεις στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.