Αρχική News Ενισχύεται το Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών

Ενισχύεται το Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών

Ενισχύεται-το-Πρόγραμμα-Ανίχνευσης-Ακοής-Νεογνών

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η εισαγωγή του ΓεΣΥ διαφοροποιούν το ρόλο του Υπουργείου Υγείας ως πάροχος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του δίνουν τη δυνατότητα να επικεντρωθεί και να αναβαθμίσει τον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας προωθεί ενέργειες για τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα που αποδεδειγμένα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας στους Κύπριους πολίτες.

Βασικός κορμός της δημόσιας υγείας αποτελεί η εφαρμογή πληθυσμιακών προγραμμάτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης ασθενειών. Η επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων καθορίζεται με βάση την καθολικότητα, την εύκολη προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την βιωσιμότητά τους. Είναι με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που το πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής έχει κριθεί ως πετυχημένο και το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την εμπειρογνωμοσύνη του Κέντρου στον τομέα των νεογνικών ανιχνευτικών προγραμμάτων, αποφάσισε να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία του.

Για την προώθηση της συνεργασίας, το Υπουργείο Υγείας και το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

 • Τα δύο μέρη θα παρέχουν συστηματική και συνεχή πληροφόρηση των Κυπρίων πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα και την ωφέλεια της έγκαιρης ανίχνευσης προβλημάτων ακοής σε νεογνά,
 • το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να στηρίζει και να παρέχει πόρους για την επιτυχία συγκεκριμένων στόχων που θα τίθενται και την αποδοτικότητα των οποίων θα αξιολογά,
 • το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του:
  • θα πραγματοποιεί ανιχνευτικό έλεγχο ακοής σε νεογνά και θα παραπέμπει άμεσα σε ειδικούς, για επιβεβαίωση, όσα εντοπίζονται με πρόβλημα. Στόχος είναι όσα εντοπίζονται με βαρηκοΐα να παραπέμπονται στην Πολυθεματική Ομάδα Αντιμετώπισης των παιδιών με απώλεια ακοής που δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
  • θα υποβάλλει για ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας τα αποτελέσματα των ανιχνευτικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται, και
  • θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για τη λειτουργία του προγράμματος προς το Υπουργείο και προς άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
  • θα αναπτυχθεί σύστημα υποβολής εισηγήσεων που θα αφορά στην ποιότητα του προγράμματος από τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους (σύνδεσμοι ασθενών και γονέων, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, άλλοι επαγγελματικοί φορείς).
 • θα αναπτυχθεί σύστημα υποβολής εισηγήσεων που θα αφορά στην ποιότητα του προγράμματος από τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους (σύνδεσμοι ασθενών και γονέων, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, άλλοι επαγγελματικοί φορείς).

Για τα ποιο πάνω θα συσταθεί ομάδας εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής και της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου με εντολή να περιγράψει με λεπτομέρεια τις πιο πάνω παραμέτρους της συνεργασίας.