Αρχική News Έκτακτη ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρίας για τους εμβολιασμούς

Έκτακτη ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρίας για τους εμβολιασμούς

Έκτακτη-ανακοίνωση-Παιδιατρικής-Εταιρίας-για-τους-εμβολιασμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ) σας ενημερώνει ότι απέστειλε σήμερα στα μέλη της εταιρείας μας επικαιροποίηση των συστάσεων προς άμεση εφαρμογή που είχε εκδώσει στις 26 Μαρτίου 2020 και οι οποίες αφορούν τόσο το τρόπο λειτουργίας των ιατρείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και τη διαχείριση των περιστατικών που θα αντιμετωπίζουν στο προσεχές διάστημα.

Οι παρούσες συστάσεις συνάδουν με την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία COVID-19, τις διεθνείς και τοπικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς της νόσου καθώς και τις αποφάσεις που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις αυτές:

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι της 30ης Απριλίου 2020 και λαμβανομένων υπόψη των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 8 και 10 Απριλίου 2020 οι επισκέψεις για μη οξέα περιστατικά θα συνεχίσουν να αναβάλλονται. Όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις θα πρέπει να διευθετούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γιατρό ή με το γραμματειακό του προσωπικό.