Αρχική News Δικαιούχες και οι μονήρεις – Αίρονται ανισότητες με το νέο Σχέδιο Επιδότησης...

Δικαιούχες και οι μονήρεις – Αίρονται ανισότητες με το νέο Σχέδιο Επιδότησης για Εξωσωματικές

Δικαιούχες-και-οι-μονήρεις-–-Αίρονται-ανισότητες-με-το-νέο-Σχέδιο-Επιδότησης-για-Εξωσωματικές

Eίναι άδικο τα χρήματα να στέκονται τροχοπέδη στην ευτυχία, όταν το κράτος μπορεί να σταθεί αρωγός. Άλλωστε τα ποσά δεν είναι απαγορευτικά» γράφαμε πριν από πέντε χρόνια στον «Π» σε μεγάλη έρευνα (16/11/2015) για τις εξωσωματικές, γεγονός που οδήγησε το 2016 επί Γ. Παμπορίδη στο πηδάλιο του Υπ. Υγείας σε σημαντική αναθεώρηση –με ισχύ από το 2017– του Σχεδίου Επιχορήγησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Παρά την τότε αύξηση τόσο των ποσών επιχορήγησης όσο και των προσπαθειών παρέμεναν αδικίες, τις οποίες ωστόσο αίρει (πλην του δικαιώματος επιδότησης σε ομόφυλα ζευγάρια που αποκλείονται) το νέο σχέδιο που ετοιμάστηκε από τον υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου και εγκρίθηκε τον Μάρτιο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατ’ αρχάς το σχέδιο αφαιρεί από τον τίτλο του τη λέξη «ζευγάρια» και μετονομάζεται σε «Σχέδιο Επιδότησης για την Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας» καθώς πλέον περιλαμβάνει και τα μονήρη άτομα που σήμερα δεν δικαιούνται επιδότηση. Το νέο σχέδιο, παρότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, αναμένεται να ισχύει αναδρομικά από 6/4/2020.