Αρχική News Ακατάλληλα παιχνίδια εντόπισε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ακατάλληλα παιχνίδια εντόπισε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ακατάλληλα-παιχνίδια-εντόπισε-η-Υπηρεσία-Προστασίας-Καταναλωτή

Μια περίπτωση με επικίνδυνα παιγνίδια στην αγορά τα οποία αποσύρθηκαν και άλλες πέντε περιπτώσεις με παιγνίδια που δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας εντόπισε σε ελέγχους της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιήθηκε την περίοδο 10/4/2019 – 19/4/2019 εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε μια περίπτωση εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά και σε πέντε περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες.

Περαιτέρω, σε άλλες 14 περιπτώσεις έγιναν γραπτές συστάσεις στους οικονομικούς φορείς. Τα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στην επόμενη σελίδα.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται.