Αρχική News Παράδοση εξοπλισμού σε νηπιαγωγεία στο πλαίσιο του Έργου «Μαθαίνω Ελληνικά στο Νηπιαγωγείο:...

Παράδοση εξοπλισμού σε νηπιαγωγεία στο πλαίσιο του Έργου «Μαθαίνω Ελληνικά στο Νηπιαγωγείο: Υποστήριξη Νηπιαγωγών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2023, από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης δρα Μάριο Στυλιανίδη, η παράδοση εξοπλισμού στα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά στο Νηπιαγωγείο: Υποστήριξη Νηπιαγωγών και ΥΤΧ».

Ο εξοπλισμός αφορά στη διευκόλυνση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά που φοιτούν στη γενική τάξη του νηπιαγωγείου. Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αποστόλου Βαρνάβα περιλαμβάνει ταμπλέτες, ακουστικά, καθώς και τον τοίχο που μιλά, τη στήλη σειροθέτησης και το άλμπουμ που μιλά.

Το Έργο «Μαθαίνω Ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Υποστήριξη Νηπιαγωγών και ΥΤΧ»,συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης), συντονίζεται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και εντάσσεται στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στα παραδοτέα του Έργου, πέραν της αγοράς εξοπλισμού στα συνεργαζόμενα σχολεία, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία εφαρμογής (application) για εκμάθηση λεξιλογίου, η δημιουργία διαδραστικών καρτών λεξιλογίου, εικονογραφημένες ιστορίες, οδηγός αξιοποίησης του υλικού για τους/τις νηπιαγωγούς, μεταφρασμένος σε οκτώ γλώσσες, οδηγός γονέων/κηδεμόνων, όπως και επιστολές καθημερινής επικοινωνίας του σχολείου με το σπίτι. Υλικό από τις διάφορες δράσεις του Έργου άρχισε ήδη να αναρτάται στην ιστοσελίδα https://maelnip.schools.ac.cy.