Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η γέννηση του σπλάχνου σου. Τότε το εγώ μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και η ζωή σου αποκτά το μεγαλύτερο νόημα!!!